STRONA GŁÓWNA


Katedra Inżynierii Bioprocesowej została powołana w 2000 roku decyzją Senatu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest jednostką naukowo-dydaktyczną i funkcjonuje na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Działalność badawcza Katedry Inżynierii Bioprocesowej koncentruje się głównie na rozwijaniu aspektów technologicznych i inżynierskich procesów, w których podstawową rolę odgrywają naturalne lub zmodyfikowane drobnoustroje, zwłaszcza bakterie i drożdże. W sferze szczególnych zainteresowań są zagadnienia związane z automatyzacją i sterowaniem tych procesów oraz ich modelowaniem i optymalizacją.

Kierownikiem katedry jest: prof. dr hab. inż. Edmund Cibis

Sekretariat prowadzi mgr Martyna Roczek
nr tel.: +48 71 36-80-285
e-mail: martyna.roczek@ue.wroc.pl

 

Katedra Inżynierii Bioprocesowej

Wydział Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Inżynierii Bioprocesowej, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
nr telefonu: +48 71 3680285,   nr telefaksu: +48 71 3680753,   e-mail: ie_ib@ue.wroc.pl